VBTC nâng hạn mức rút VNĐ

Từ tháng này, VBTC sẽ cung cấp hạn mức cao hơn cho việc rút tiền VNĐ qua ngân cho mọi cấp độ khách hàng.

Cũng từ bây giờ, người dùng chưa xác thực có thể rút tối đa 100 triệu VNĐ mỗi giao dịch.

Người dùng đã xác thực (Cấp 1/2/3) sẽ có thể rút số lượng không giới hạn VNĐ đến tài khoản ngân hàng của mình.

Hạn mức rút tiền tại Văn phòng Tiền mặt của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ không bị ảnh hưởng bởi chỉ tiêu này.