Bạn có số dư VND trên tài khoản VBTC của mình và đang tìm cách rút số dư về tài khoản ngân hàng của chính bạn hoặc bằng tiền mặt (trong trường hợp bạn không có tài khoản ngân hàng hoặc không muốn sử dụng).

VBTC cho phép bạn rút số dư VND của bạn về bất kỳ tài khoản ngân hàng Việt Nam nào cũng như rút tiền qua nhiều Văn phòng Tiền mặt tại các thành phố lớn của Việt Nam.

Phí và thời gian rút tiền sau đây cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về chi phí và thời gian xử lý lệnh rút tiền của bạn:

Rút tiền qua ngân hàng:

  • Tất cả các ngân hàng trong nước khác - Phí cố định 25k VNĐ + 0.2% trên số tiền rút
  • Tất cả các ngân hàng nước ngoài khác - Phí cố định 45k VNĐ + 0.2% trên số tiền rút

Thời gian rút tiền: Thường trong vòng một giờ làm việc. Chuyển khoản liên ngân hàng có thể mất nhiều thời gian hơn. Ngân hàng nước ngoài & Vietcombank (nếu chủ tài khoản nước ngoài): 1-3 ngày làm việc

Rút tiền tại Văn phòng Tiền mặt (không cần tài khoản ngân hàng):

  • Hồ Chí Minh - Phí cố định 200k VNĐ + 0.5% trên số tiền rút
  • Hà Nội - 500k VNĐ phí cố định + 1.0% trên số tiền rút
  • Hội An - 500k VNĐ phí cố định + 1.0% trên số tiền rút

Thời gian rút tiền: Vui lòng chờ xác nhận rằng yêu cầu rút tiền của bạn đã được xử lý bởi đội ngũ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho các đối tác Văn phòng Tiền mặt để xử lí.

Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của VBTC để sắp xếp buổi gặp nhận tiền của bạn.

Rút tiền về tài khoản ngân hàng nước ngoài/nước ngoài:

Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của VBTC để cung cấp cho bạn một giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn. Nói chung có thể rút tiền đến các khu vực pháp lý nước ngoài khác nhau, vì vậy hãy liên hệ chúng tôi.